Kind en Jeugd - Behandeling


Soms zit een kind of jongere niet lekker in zijn vel zonder dat daar een duidelijke reden voor is. Er kan sprake zijn van weinig zelfvertrouwen of somberheid. Bij anderen is er bijvoorbeeld sprake van angst of boosheid. Soms kunnen kinderen of jongeren te maken krijgen met ingrijpende gebeurtenissen, die veel invloed hebben op hun dagelijks leven. Psychologische begeleiding of behandeling kan dan vaak helpen. Een behandelingstraject vindt plaats bij ons in de praktijk.

In een kennismakingsgesprek gaan wij nader in op de problematiek of hulpvraag. In dit gesprek proberen we een inschatting te maken of we gelijk met de behandeling kunnen starten of dat eerst een onderzoek zinvol is. Soms blijkt ook tijdens de behandeling dat aanvullend onderzoek belangrijk is om uw kind beter te kunnen helpen. Psychologisch onderzoek kan dan meer inzicht geven in de capaciteiten, vaardigheden, gedrag en persoonlijkheid van een kind of jongere. Indien dat nodig is, zullen we met u de mogelijkheden bespreken.

Met welke klachten kun je bijvoorbeeld bij ons terecht?
• aandachts- en concentratieproblemen
• faalangst
• angsten of dwang
• onzekerheid of weinig zelfvertrouwen
• somberheid of depressieve klachten
• boosheid of agressie
• weinig motivatie
• problemen met slapen
• problemen met eten
• problemen in de omgang met anderen
• eenzaamheid, weinig vrienden hebben
• pesten en gepest worden
• lichamelijke klachten zonder medische oorzaak
• problemen met de scheiding van je ouders
• traumatische ervaringen
• rouw

Frederik Hendriklaan 185  |  2582 CA Den Haag  |  T 070 33 88 432  |  info@statenhage.nl