Kind en Jeugd - Cogmed


Statenhage biedt de Cogmed Werkgeheugentraining aan voor kinderen, adolescenten en volwassenen. De training is geschikt wanneer er sprake is van AD(H)D, maar ook wanneer er geen diagnose is en er wel aandachtsproblemen, concentratieproblemen of leerproblemen zijn. Leerlingen met dyslexie of dyscalculie kunnen bijvoorbeeld baat hebben bij de training. Het werkgeheugen is nodig om informatie voor een korte tijd vast te houden en te bewerken. Aanwijzingen voor een onvoldoende functionerend werkgeheugen zijn onder andere; moeite met concentreren, snel afgeleid zijn, moeite met onthouden, moeite met het onthouden van instructies, moeite met het luisteren naar mensen, moeite met het geordend werken, moeite met het beginnen of afmaken van een taak, leerproblemen.

De training wordt gedurende 5 weken thuis op de computer gedaan, waarbij er 5 dagen per week getraind wordt. Dagelijks worden er 8 verschillende oefeningen aangeboden. Het is een adaptief programma, wat betekent dat het niveau van de oefeningen steeds wordt aangepast aan de prestaties van de deelnemer. Bij kinderen (en soms bij adolescenten) is het belangrijk dat een ouder de training thuis begeleidt. Van de ouder wordt verwacht dat hij of zij aanwezig is en het kind steunt en motiveert tijdens de training. De Cogmed Coach volgt de training en de vorderingen van de deelnemer en heeft wekelijks telefonisch contact met de ouder en/of de deelnemer zelf.

Sinds kort is het naast de standaardtraining (5 weken, 5 dagen per week), in overleg met de Cogmed Coach, mogelijk om het programma enigszins aan te passen aan de deelnemer. Het is bijvoorbeeld mogelijk om minder oefeningen per dag te doen of minder dagen per week te trainen. Cogmed is opgenomen in de databank van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie adviseert Cogmed toe te passen als protocollaire psychologische behandelvorm bij ADHD.

Hoewel er geen garantie gegeven kan worden, blijkt uit onderzoek dat er bij 80% van de deelnemers een aanzienlijke verbetering plaatsvindt.


Frederik Hendriklaan 185  |  2582 CA Den Haag  |  T 070 33 88 432  |  info@statenhage.nl