Kind en Jeugd - EMDR


Wat is EMDR? EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een behandelmethode voor kinderen, jongeren en volwassenen die iets heftigs hebben meegemaakt en daardoor psychische problemen hebben. Dat kan een ongeluk zijn, een brand, een nare seksuele ervaring, pesterijen of iets anders naars. Misschien is het één keer gebeurd, maar het kan ook maanden of zelfs jaren hebben geduurd.

Hij of zij kan zich anders voelen na een vervelende gebeurtenis en kan last krijgen van emotionele, lichamelijke en/of gedragsproblemen. Zoals snel boos worden, slecht slapen, nachtmerries, moeite met concentreren.

Door middel van EMDR kan de therapeut het kind of de jongere helpen de herinneringen aan deze gebeurtenis te verwerken, met de bedoeling daarmee de klachten te verminderen of te laten verdwijnen.

Als een kind of jongere één keer iets heeft meegemaakt, is het meestal snel klaar met de behandeling. Wanneer hij of zij langduriger iets heeft meegemaakt, dan duurt de behandeling waarschijnlijk langer.

www.emdrkindenjeugd.nl

 

Frederik Hendriklaan 185  |  2582 CA Den Haag  |  T 070 33 88 432  |  info@statenhage.nl