Kind en Jeugd - Onderzoek


Wilt u graag een onderzoek laten uitvoeren bij uw kind? Neemt u dan contact met ons op voor de mogelijkheden. Voorafgaand aan het onderzoek nodigen wij u uit voor een intakegesprek, waarin wij nader ingaan op de problematiek of hulpvraag. Het kan hier gaan om concentratieproblemen, twijfel over een schoolkeuze, maar ook bijvoorbeeld om een vermoeden van dyslexie of een ander leerprobleem. Ook doen wij onderzoek op het gebied van sociaal emotionele problemen zoals faalangst, motivatieproblemen of een laag zelfbeeld.

Het onderzoek vindt plaats bij ons in de praktijk en neemt meestal een schooldag of twee dagdelen in beslag. Tijdens deze dag doen we er alles aan om uw kind op zijn gemak te stellen en tegelijkertijd een goed beeld van uw kind te vormen. Vervolgens nodigen we u uit voor een eindgesprek, waarin wij de onderzoeksresultaten bespreken en gericht advies geven. Na afloop van het eindgesprek ontvangt u een uitgebreid en leesbaar onderzoeksverslag, waarin u de besproken resultaten thuis nog eens na kunt lezen. Wanneer behandeling is geadviseerd, kunt u kiezen voor behandeling in onze praktijk.

Wij kunnen bijvoorbeeld onderzoek doen naar:
• aandacht- en concentratieproblemen
• intelligentie
• dyslexie
• rekenproblemen of dyscalculie
• leerachterstanden
• NIO onderzoek
• schoolkeuzeadvies voortgezet onderwijs
• faalangst
• gedrag en emoties
• persoonlijkheid

Frederik Hendriklaan 185  |  2582 CA Den Haag  |  T 070 33 88 432  |  info@statenhage.nl