Scholen


Statenhage heeft veel ervaring in het afnemen van onderzoeken op scholen in Den Haag en omgeving. Deze vinden veelal in groepsverband plaats en kunnen daarom tegen gereduceerd tarief worden uitgevoerd. U kunt bij de schoolonderzoeken denken aan:

Dyslexieonderzoek
Uitgebreid onderzoek onder geselecteerde leerlingen voor het al dan niet verkrijgen van een officiële dyslexieverklaring.

Screening dyslexie
Klassikale screening waarbij leerlingen worden geselecteerd op mogelijke dyslexie en/of lees- of spellingachterstanden.

Screening sociaal emotionele ontwikkeling
Het in kaart brengen van de motivatie, mogelijke faalangst, competentiebeleving, omgaan met emoties.

NIO onderzoek in groep 8
Intelligentie onderzoek als betrouwbaar alternatief naast de Cito-eindtoets.

Frederik Hendriklaan 185  |  2582 CA Den Haag  |  T 070 33 88 432  |  info@statenhage.nl