Vergoedingen


Wij bieden eerste- en tweedelijns zorg.
De eerstelijnszorg biedt snelle en effectieve hulp aan kinderen, jongeren en volwassenen die geen langdurig traject nodig hebben. Voor aanmelding is geen verwijzing van de huisarts nodig. Indien u hiervoor toestemming geeft, wordt de huisarts op de hoogte gehouden. Eerstelijnszorg wordt ook wel kortdurende zorg genoemd. Kortdurende zorg is in de basisverzekering opgenomen.

Statenhage Kind en Jeugd heeft, wat betreft de eerstelijn, momenteel geen contracten met zorgverzekeraars. Er worden meestal een aantal eerstelijns consulten vergoed. Dit hangt mede af van uw zorgverzekeraar en of u een aanvullende verzekering heeft. Wij adviseren u om zelf na te gaan wat vergoed wordt door uw eigen zorgverzekering. De meeste soorten diagnostiek worden niet vergoed als eerstelijns psychologische zorg. Voor eventuele vergoeding is een verwijzing van uw huisarts noodzakelijk. Wij vragen u om zelf de rekeningen aan ons te betalen om deze vervolgens bij uw zorgverzekeraar in te dienen.

Bij complexere problemen is vaak tweedelijnszorg nodig. Binnen de tweedelijn vindt ook behandeling plaats van onder andere depressieve stoornissen, angststoornissen, aanpassingsstoornissen en persoonlijkheidsstoornissen. Vaak is een langer traject noodzakelijk. In de tweedelijnszorg krijgt u vaker psychotherapie. Er bestaat een nauwe samenwerking tussen de psychotherapeut en de psychiater.

Statenhage heeft contracten met diverse zorgverzekeraars. Dit betekent dat wijzelf de behandelkosten van de tweedelijnszorg direct bij de zorgverzekeraars kunnen declareren. Een verwijsbrief van de huisarts voor de tweedelijn is naast een identiteitsbewijs altijd verplicht.

Frederik Hendriklaan 185  |  2582 CA Den Haag  |  T 070 33 88 432  |  info@statenhage.nl