Wie zijn wij?


Ton Hoogduin, Klinisch psycholoog, Psychotherapeut (BIG)
Drs. Ton Hoogduin is afgestudeerd aan de Rijksuniverstiteit van Leiden in de Sociale Wetenschappen met als afstudeerrichting ontwikkelings- en klinische psychologie met als bijvak psychiatrie met accent op kinderen en jeugd.
Hij werkt met kinderen, (jong) volwassenen en ouderen. De inmiddels ruime ervaring die hij heeft opgedaan in het werken met kinderen en adolescenten komt uitstekend van pas bij het onderzoek en de behandeling van volwassenen en ouderen.

Als GZ- en klinisch psycholoog en psychotherapeut is hij BIG-geregisteerd voor alle drie de functies en werkt hij vanuit psycho-dynamische inzichten als specialist in de tweedelijn. Hierbij staat de functie van de klachten altijd centraal in de benadering van diagnostiek. Ton beheerst meerdere referentiekaders waaronder cognitieve behandelingen. Hierbij zijn praktische, doelgerichte shortterm strategieën als behandelingsmogelijkheid van groot belang.

Ton is lid van het NIP, VKJP, NVVP, EMDR-Nederland (traumaspecialist), ISPS Nederland-Vlaanderen (psychosebehandeling) en Stichting Psychiatrie en Filosofie.

Frederik Hendriklaan 185  |  2582 CA Den Haag  |  T 070 33 88 432  |  info@statenhage.nl