Wie zijn wij?


Lara Overbeek, gz psycholoog
Drs. Lara Overbeek heeft psychologie gestudeerd aan de Universiteit Leiden met als afstudeerrichting klinische- en gezondheidspsychologie en bijvakken uit de ontwikkelingspsychologie. Sinds 2008 is zij werkzaam bij een psychologenpraktijk waar zij volwassenen en jongeren behandelt met zeer uiteenlopende problematiek.

Lara ziet veel angst, depressie en trauma gerelateerde problematiek. Naast haar werk heeft ze de postdoctorale opleiding tot gz psycholoog behaald en is zij werkzaam als remedial teacher en faalangsttrainer. Cognitieve gedragstherapie en EMDR zijn referentiekaders die Lara veel toepast.

Lara is lid van de NVGzP, de Nederlandse Vereniging voor de Gezondheidszorgpsychologie.

Frederik Hendriklaan 185  |  2582 CA Den Haag  |  T 070 33 88 432  |  info@statenhage.nl