Wie zijn wij?


Esther Verhage, NVO Orthopedagoog-Generalist
Drs. Esther Verhage heeft na de Pabo, Pedagogische wetenschappen gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Orthopedagogiek was haar afstudeerrichting met als differentiatie leerproblemen en (zeer) moeilijk opvoedbaar gedrag. Zij heeft ervaring opgedaan in het onderwijs en heeft zich via aanvullende cursussen in verschillende specialismen bekwaamd. Na een aantal jaren werkervaring heeft zij de postdoctorale opleiding NVO Orthopedagoog-Generalist behaald.

Esther verricht diagnostiek en behandeling bij kinderen en adolescenten met leer-, gedrags-, en sociaal-emotionele problemen.

Zij is lid van de NVO, de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen.

Frederik Hendriklaan 185  |  2582 CA Den Haag  |  T 070 33 88 432  |  info@statenhage.nl