Wie zijn wij?


Monique van Winsen, NVO Orthopedagoog-Generalist
Drs. Monique van Winsen heeft Pedagogische wetenschappen gestudeerd aan de Universiteit Leiden met als afstudeerrichting Orthopedagogiek/Onderwijskunde. Zij is sinds 2004 werkzaam in de praktijk en heeft ruime ervaring in het werken met kinderen en jongeren. Monique houdt zich bezig met diagnostiek en het begeleiden van kinderen en jongeren op sociaal emotioneel gebied. Naast haar werk heeft zij de postdoctorale opleiding NVO Orthopedagoog-Generalist behaald. Zij volgt nu met enige regelmaat een aanvullende cursus.

Monique is lid van de NVO, de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen.
Geregistreerd in het NVO/NIP dyslexieregister als dyslexiedeskundige.
Geregistreerd Cogmed Coach.

Frederik Hendriklaan 185  |  2582 CA Den Haag  |  T 070 33 88 432  |  info@statenhage.nl