Volwassenen- Aanmelding


Deze kan per e-mail of telefonisch plaatsvinden. Als u zich per e-mail aanmeldt, dan verzoeken wij u tevens uw telefoonnummer door te geven.

Vervolgens wordt u telefonisch benaderd om in onderling overleg een eerste taxatie van de klachten te maken ter beoordeling of specialistische tweedelijnszorg aangewezen is. Vervolgens is een eerste gesprek meestal binnen een week te realiseren.

T: 06-20344262
E: hoogduin@statenhage.nl

Frederik Hendriklaan 185  |  2582 CA Den Haag  |  T 070 33 88 432  |  info@statenhage.nl